LWG TRANSPORT är ett nygrundat logistkbolag huvudsakligen stationerat i Hangö men versamhetsområdet varierar beroende på uppgiften.

Bolaget är grundat av TRANSPORT K.LINDHOLM CO, ELEMENT-TRANS WINSTEN OY AB och B.GRAHN TRANSPORT som alla har en lång erfarenhet av Logistikbranschen.

Detta innebär att vi förverkligar vår målsättning att underlätta kundens arbetsbörda så mycket som möjligt genom att utföra säkra och smidiga leveranser inom utsatt tid.

Tag kontakt!

10.11.2008
LWG Transport grundas 2008 med målsättningar att bli en betydande faktor inom transporter i Finland.
___________________________________

19.2.2009
LWG Transport fortsätter att bygga upp sitt nätverk av kontakter.
___________________________________

1.9.2009
LWG Transport lanserar officiellt sin nya logo och hemsida.